Pret 300 EURO, fara TVA

 

CARACTERISTICILE APLICATIEI
Program salarizare invatamant
> Program functionabil si in retea, drepturi pentru utilizator
> Poate avea un numar nelimitat de unitati si utilizatori
> Contine modul pentru fise fiscale
> Evidenta fiselor de personal
> Evidenta personalului angajat pe locuri de munca
> Se genereaza automat note contabile
> Calcul salariu pe baza de pontaje, sporuri adiacente
> Declaratii somaj, sanatate, FNUASS
> State de plata detaliate si centralizate
> Istoric pentru fiecare salariat
> Urmareste detail retinerile pentru salariati
> Listeaza fluturasi
> Evidenta salarului pe carduri/banci
> Formule de calcul parametrizabile si flexibile
> Calcul medical, ingrijire copil 2 ani
> Impozitare actualizat si flexibil
> State de plata centralizate si detaliate pe locuri de munca
> Fise fiscale FF1 si FF2 integrate
> Evidenta tichetelor de masa
> Evidenta anuala a concediilor de odihna, etc
> Poate fi folosit de primarii, scoli, ministere, spitale, etc.
Detalii si demo pe site-ul Program salarizare invatamant - www.emysoft.ro